Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN:

+ Phấn đấu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về cơ khí chế tạo máy tại Việt Nam

+ Hướng tới mục tiêu thân thiện với con người, môi trường.

+ Góp phần phát triển cộng đồng và đóng góp xây dựng đất nước.

SỨ MỆNH:

Cung cấp những sản phẩm với tiêu chí:

+ Đảm bảo chất lượng, giá cả, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

+ Đưa công nghệ mới vào từng sản phẩm tạo nên giá trị đột phá.

+ Hướng đến mục tiêu vì quyền lợi của người lao động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG – NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO.