Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHÍNH
ĐẢNG ỦY CÔNG TY
1 Nguyễn Văn Tình Bí thư
2 Mai Trí Thọ Phó Bí thư
3 Vương Thế Hà Ủy viên
4 Đỗ Văn Thế Ủy viên
5 Vũ Thanh Thái Ủy viên
6 Trần Thị Hải Yến Ủy viên
7 Vũ Đình Duyệt Ủy viên
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Nguyễn Văn Tình Chủ tịch HĐQT
2 Mai Trí Thọ Ủy viên
3 Vương Thế Hà Ủy viên
4 Dương Mạnh Ngọc Ủy viên
5 Nguyễn Văn Tứ Ủy viên, Người đại diện phần vốn Tập đoàn CN

Than Khoáng sản – Việt Nam tại Công ty

BAN KIỂM SOÁT
1 Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban
2 Hoàng Thu Hương Ủy viên
3 Nguyễn Thị Xoa Ủy viên
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
1 Mai Trí Thọ Giám đốc
2 Vương Thế Hà Phó Giám đốc
3 Lê Quang Đức Kế toán trưởng
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
1 Vương Thế Hà Chủ tịch
2 Trần Thị Hải Yến Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nữ công Công ty
3 Nguyễn Xuân Quân Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn
4 Bùi Thị Bích Ngọc Ủy viên
5 Trần Lan Anh Ủy viên
6 Nguyễn Hải Yến Ủy viên
7 Bùi Thị Hằng Ủy viên
8 Phan Thị Hải Yến Ủy viên
9 Nguyễn Thị Nhung Ủy viên
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY
1 Lê Anh Tú Bí thư
2 Lưu Văn Cương Phó Bí thư
HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY
1 Vũ Đình Duyệt Chủ tịch
2 Trịnh Minh Thái Phó Chủ tịch