Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” của Đoàn than Quảng Ninh, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), chiều ngày 12/3/2021, chi đoàn khối Cơ quan Đoàn Thanh Niên Công Ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Trong buổi sinh hoạt, các đoàn viên chi đoàn đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó chi đoàn cũng triển khai các hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng tháng Thanh niên, thực hiện tốt công tác AT-VSLD và phòng chống dịch bệnh Covid-19.