Nghiên cứu chế tạo các loại máy xúc lật hông, máy xúc đào mini, xe khoan trong hầm lò

Thực hiện chủ trương cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò của TKV, Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí đã  tích cực  tham gia vào công tác cơ giới hóa phục vụ sản xuất.

Với nỗ lực nghiên cứu không ngừng đầu năm 2020 các CBCNV trong Công ty đã chế tạo thành công các loại máy xúc lật hông, máy xúc đào mini, xe khoan phục vụ trong hầm lò, nhằm mục đích cơ giới hóa trong khai thác hầm lò thay thế cho các công tác thủ công giảm sức lao động của công nhân và quan trọng là tăng năng suất lao động.

Máy xúc đào mini bánh xích EX-01-0.04
Thử nghiệm máy xúc lật hông mini
Thử nghiệm máy xúc lật hông mini