Ngày 7 tháng 9 năm 2019 CBCNV Công ty tham gia trồng hoa trên tuyến đường kiểu mẫu.

      Ngày 9 tháng 7 năm 2019 Ban lãnh đạo  và CBCNV Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Ủy ban phường Phương Đông dọn vệ sinh và trồng hoa Dâm bụt trên tuyến đường kiểu mẫu thuộc địa bàn thôn Tân Lập, phường Phương Đông, TP.Uông Bí. 

      Sau đây là một số hình ảnh trong buổi phát động dọn vệ sinh và trồng cây trên tuyến đường kiểu mẫu nói trên: