Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày 09 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Tình điều hành Hội nghị

 

Khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc