Company leadership over the period

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Đ/C DƯƠNG MẠNH NGỌC – từ 4/2014 đến 4/2017

Đ/C NGUYỄN HÙNG PHƯƠNG từ 01/2007 đến 7/2008
Đ/C DƯƠNG QUANG LAI từ 8/2008 đến 3/2014
Đ/C NGUYỄN VĂN TÌNH từ 5/2017 đến nay

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY

Đ/C PHẠM DUY TIÊN từ năm 1971 đến 6/1973
Đ/C NGUYỄN XUÂN YÊN từ 7/1973 đến 4/1979
Đ/C CHU MẠNH HIẾN từ 5/1979 đến 9/1981
Đ/C VŨ RẠO từ 11/1982 đến 11/1988
Đ/C VĂN THANH ĐÀN từ 12/1988 đến 8/1991
Đ/C TRẦN MẠNH DỰ từ 8/1991 đến 4/2010
Đ/C NGUYỄN VĂN TÌNH từ 5/2010 đến nay

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đ/C LÊ MINH QUAN – từ 01/1971 đến 9/1971

Đ/C ĐÀM QUANG PHÚ – từ 10/1971 đến 7/1972

Đ/C LÊ VĂN HỒNG – từ 02/1973 đến 12/1975

Đ/C PHẠM VĂN VẠN – từ 8/1972 đến 01/1973

Đ/C HÀ DUY TÀI – từ 5/1989 đến 11/1989

Đ/C NGÔ NGỌC OANH từ 01/1976 đến 3/1979
Đ/C NGUYỄN VĂN HỘI từ 4/1979 đến 11/1982
Đ/C VĂN THANH ĐÀN từ 12/1982 đến 4/1989
Đ/C NGÔ VĂN VỌNG từ 12/1989 đến 3/2003
Đ/C ĐỖ ĐỨC SÂM từ 3/2003 đến 8/2006
Đ/C NGUYỄN VĂN TÌNH từ 8/2006 đến 4/2018
Đ/C MAI TRÍ THỌ từ 5/2018 đến nay

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Đ/C PHẠM HỒNG THÁI – từ 7/1971 đến 8/1971

Đ/C DƯƠNG BÁ MẬT – từ 01/1975 đến 12/1976

Đ/C NGUYỄN VĂN HOA từ 8/1971 đến 12/1974
Đ/C HÀ THẾ MINH từ 01/1977 đến 7/1979
Đ/C NGUYỄN ĐỨC LÊNH từ 8/1979 đến 8/1985
Đ/C VŨ VĂN ĐỆ từ 9/1985 đến 2/1995
Đ/C NGUYỄN HỒNG TUYẾN từ 7/1995 đến 7/2005
Đ/C BÙI THỊ DUNG từ 8/2005 đến 8/2008
Đ/C VƯƠNG THẾ HÀ từ 9/2008 đến nay

 

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

Đ/C DƯƠNG VĂN HOÀNH – từ 7/1971 đến 12/1973

Đ/C TRẦN THÁI HƯNG – từ 2015 đến 2016

Đ/C PHẠM VĂN RINH từ 12/1973 đến 12/1975
Đ/C ĐINH XUÂN NGỰ từ 01/1976 đến 11/1977
Đ/C ĐỖ MẠNH CHIẾN từ 01/1979 đến 11/1982
Đ/C NGUYỄN VĂN HỘI từ 12/1977 đến 12/1978
Đ/C NGUYỄN ĐỨC THƠM từ 12/1982 đến 11/1983
Đ/C LÊ TẤT THÀNH từ 12/1983 đến 12/1988
Đ/C KHƯƠNG ĐÌNH KIỂM từ 01/1989 đến 12/1991
Đ/C NGUYỄN NGỌC TUYỀN từ 01/1992 đến 12/1994
Đ/C VŨ ANH TUẤN từ 01/1995 đến 12/1996
Đ/C TRẦN ĐÌNH HẢI từ 01/1997 đến 8/2002
Đ/C NGUYỄN MẠNH CƯỜNG từ 9/2002 đến 7/2009
Đ/C NGUYỄN VĂN ĐỨC từ 8/2009 đến 2015
Đ/C NGUYỄN THANH TÂM từ 2016 đến nay

 

CHI HỘI TRƯỞNG HỘI CCB CÔNG TY

Đ/C NGÔ XUÂN QUANG – từ 11/2013 đến 9/2016

Đ/C VŨ ANH TUẤN từ 01/2005 đến 9/2006
Đ/C NGUYỄN TRẦN HẢI từ 10/2006 đến 10/2013
Đ/C VŨ ĐÌNH DUYỆT từ 10/2016 đến nay