bảo dưỡng sửa chữa tđt- tb ô tô - tb mỏ

sản xuất sản phẩm cơ khí

sản xuất sản phẩm chuyên dùng cho nghề mỏ

sản xuất sản phẩm nhựa - bảo hộ lao động

khoan nổ mìn - bốc xúc - vận chuyển

nghành nghề khác