Dây chuyền sản xuất các sản phẩm nhựa

Sản xuất các sản phẩm từ nhựa như: 

+ Mũ an toàn công nghiệp các loại.

+ Đèn mỏ ĐM-10k.3.

+ Phớt chắn bụi con lăn.

+ Bình ắc quy các loại.

Năng suất: 36.000 mũ/năm và 6400 bình ắc quy các loại/năm.

Chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Một số thiết bị chính phục vụ dây chuyền:

STT

Tên thiết bị

Mã hiệu

Công suất

(kW)

1

Máy ép nhựa

XS-ZY-500C3

54

2

Máy ép nhựa

SZ250/1600

30.5

3

Máy ép nhựa

SZ-800W

25.5

4

Máy ép nhựa

HF 2580B

30

5

Máy ép nhựa

JM1680B

26

6

Máy ép nhựa

IS650E

120

7

Máy dập nhựa

SP-250

7.5

8

Máy trộn nhựa màu

BGC-50

4

9

Máy trộn nhựa màu

JS14S

5.5

10

Máy ép thủy lực

YTDZ71-45A

8.2

11

Trang thiết bị kiểm nghiệm mũ lò, đèn mỏ