Đảng ủy Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/11/2020, Đảng ủy Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết quan trọng này đến toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên nhận thức sâu sắc và nắm vững quan điểm của Đảng. Đồng thời xây dựng chương trình thực hiện các Nghị quyết đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và khả thi nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt hiệu quả.