Đại hội lần thứ XXII,nhiệm kỳ 2020-2025 – Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí

Đại hội lần thứ XXII,nhiệm kỳ 2020-2025 – Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí

         Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 08/07/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ngày 11/03/2020 Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại Hội: