Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 28/4/2021, Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đ/c Giám đốc Mai Trí Thọ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hương nhiệm vụ năm 2021
Đ/c Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tình báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
Đại hội biểu quyết

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.