Đại hội các chi bộ Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí

Thực hiện kế hoạch số: 55-KH/ĐU, ngày 01/3/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về tổ chức Đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận và Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, Đảng bộ Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí đã chỉ đạo 5 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Thông qua Đại hội, đã đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện về ưu điểm, khuyết điểm, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị để xây dựng và triển khai Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2022-2025.
Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã diễn ra trong không khí trang trọng, các ý kiến thảo luận sôi nổi thể hiện trách nhiệm trong việc xây dựng Nghị quyết, 100% các Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn tổ chức Đại hội theo yêu cầu của cấp trên.
Các chi bộ đã tổ chức bầu cử thành công Ban chấp hành chi bộ khóa mới với số phiếu tập trung cao. 100% các đồng chí cấp ủy khóa mới đều có đầy đủ phẩm chất, trình độ và tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, xây dựng các Chi bộ và Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí phát triển bền vững.