Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí tổ chức thực tập, tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức luyện tập, tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH năm 2023 của Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên của Công ty và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Ngày 25/8/2023, Đội PCCC cơ sở của Công ty đã phối hợp cùng phòng PC 07 Cảnh sát PCCC & CNCH  – Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an Thành phố Uông Bí tổ chức buổi tuyên truyền, thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2023 tại Công ty.