Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt thuộc diện Đảng ủy Công ty quản lý

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Kế hoạch số 69/KH-ĐU ngày 09/8/2023 của Đảng ủy Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Công ty.

Chiều ngày 08/9/2023, Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt thuộc diện Đảng ủy Công ty quản lý.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã nêu rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích và yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chủ chốt trong Công ty. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, Hội nghị đã tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo đúng quy định.

Hội nghị triển khai theo đúng các yêu cầu, quy trình về công tác lấy phiếu tín nhiệm và đã kết thúc thành công tốt đẹp.