Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 03/7/2023, Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Tại Hội nghị, đ/c Mai Trí Thọ – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng của cán bộ đảng viên, người lao động, cùng chung sức đồng lòng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; Tiếp tục giữ vững niềm tin với cộng đồng xã hội, đoàn kết dân chủ, trách nhiệm, công khai minh bạch trong toàn hệ thống chính trị; xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty đã lãnh chỉ đạo đạt được nhiều thành tựu về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cụ thể: Công ty đã đạt được nhiều kết quả, công việc ổn định, 6 tháng đầu năm sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân người lao động đạt 9,75 triệu đồng/tháng.
Chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đều đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng áp dụng, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tin học hoá hiện đại hoá vào các quy trình sản xuất, xây dựng mô hình chuyển đổi số theo lộ trình, công tác chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đời sống người lao động được nâng cao.
6 tháng cuối năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như đã đề ra.