Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam thăm, tặng quà tổ đội xuất sắc Tháng Công nhân năm 2020

khen thuong cbvnv

Ngày 21/5/2020, tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Ô tô Uông Bí, thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, Công đoàn TKV đã tổ chức đến thăm và tặng quà các tổ, đội sản xuất đạt thành tích xuất sắc, đồng thời kiểm tra việc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

tham, tang qua cbcn
Công đoàn TKV hỗ trợ Công đoàn Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí 100.000.000Đ

Tại phân xưởng Cơ khí đoàn tới thăm, lãnh đạo công ty đã báo cáo và phản ánh tình hình hoạt động SXKD, phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các vấn đề liên quan trực tiếp tới CBCNV, đặc biệt là các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. Phát biểu động viên tại phân xưởng, các đồng chí Thường trực Công đoàn TKV đã ghi nhận, biểu dương thành tích của công ty và CBCNV, thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn những tháng đầu năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo công đoàn đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, các nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động, chia sẻ những khó khăn của đơn vị cũng như Tập đoàn, động viên CBCNV thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Tháng Công nhân, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động

khen thuong, dong vien CBCN
Công đoàn TKV khen thưởng, động viên CBCN Phân xưởng Cơ khí – Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí

Một vài hình ảnh:

dc giam doc phat bieu

khen thuong cbcnv

kiem tra tinh hinh sx