Công đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam đến thăm và tặng quà Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 cho Công đoàn PX Cơ khí, Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí

Ngày 24/5/2023, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn TKV đã đi thăm, tặng quà Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tại  Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí. Cùng đi có Ban CSPL&QHLĐ, Văn phòng Công đoàn TKV; lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn Công ty.

Phó chủ tịch Công đoàn TKV Phạm Hồng Hạnh đã trực tiếp kiểm tra sản xuất, công tác ATVSLĐ và thăm, tặng quà động viên công nhân lao động Phân xưởng cơ khí – Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí.

Theo báo cáo của Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí Vương Thế Hà, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn TKV, chuyên môn và Công đoàn Công ty đã triẻn khai và đồng loạt phát động “Tháng hành động về ATVSLĐ – Tháng Công nhân” năm 2023 vào ngày 4/5 với những nội dung cụ thể nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua LĐSX hoàn thành kế hoạch, đảm bảo ATVSLĐ, không để xảy ra TNLĐ và sự cố thiết bị. Công đoàn đã tuyên truyền, vận động đến từng đoàn viên, CNLĐ thực hiện tốt các nội dung đề ra, được CNLĐ tích cực hưởng ứng và tạo phong trào thi đua sôi nổi. Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm đạt 153 tỷ/402 tỷ bằng 38,05% KH năm; thu nhập bình quân đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, Phân xưởng cơ khí là một trong những đơn vị tiêu biểu của Công ty, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, doanh thu 5 tháng ước đạt 103 tỷ đồng; thu nhập bình quân 8,6 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt trong tháng 5 phân xưởng đã làm tốt công tác ATVSLĐ, không để xẩy ra tai nạn và sự cố máy móc thiết bị.

                                                                                                                Trần Yến