Chế tạo, sửa chữa máy khai thác mỏ và thiết bị Cơ điện

+ Chế tạo Máy đào chuyển tải ĐCT các loại.

+ Chế tạo Giá nạp đèn mỏ các loại (GND-16; GND-32; GND-48; GND-120)

+ Sửa chữa và chế tạo mới các loại tổ hợp AQTĐ.

+ Sửa chữa và chế tạo Tầu điện các loại.

+ Sửa chữa và chế tạo Tủ nạp AQTĐ các loại

+ Sửa chữa Máy xúc đá

+ Sửa chữa Động Cơ điện; Khởi động từ và Quạt thông gió.