Chế tạo thiết bị và sản phẩm cơ khí

+ Máy đào chuyển tải ĐCT các loại.

+ Bộ Gông lò các loại.

+ Vì chống lò các loại.

+ Đinh vấu và tấm chèn các loại.

+ Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe.

+ Tư vấn, thiết kế, chế tạo, lắp đặt các loại: Băng tải, Máy sàng than, con lăn, máng cào.

+ Mũi khoan than và Choòng khoan các loại.