Category Archives: Uncategorized

Tiêu chuẩn cơ sở và quy trình sản xuất

STT Tên dịch vụ/sản phẩm Đơn vị chế tạo Tiêu chuẩn cơ sở  TCCS Qui trình sản xuất 1 Mũ an toàn mỏ MAT-II CKOTUB TCCS 02:2009/CKUB   –        KT: 285 x 234 x 150 –        TL:450g –        Độ bên va đập: 50 Nm –        Độ bền đâm xuyên: 30 Nm                           QT 08.01 CKOTUB 2 Mũ […]