Category Archives: Giới Thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN: + Phấn đấu trở thành nhóm doanh nghiệp hàng đầu về cơ khí chế tạo máy tại Việt Nam + Hướng tới mục tiêu thân thiện với con người, môi trường. + Góp phần phát triển cộng đồng và đóng góp xây dựng đất nước. SỨ MỆNH: Cung cấp những sản phẩm với […]

Quá trình hình thành và phát triển

Thông tin về doanh nghiệp: Tên tiếng Việt       : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ Tên tiếng Anh       : UONG BI AUTO MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch        : UBAM JSC Tên viết tắt            : CKOT Trụ sở chính           : Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, […]

GIỚI THIỆU

Thông tin về doanh nghiệp: Tên tiếng Việt       : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ UÔNG BÍ Tên tiếng Anh       : UONG BI AUTO MECHANIC JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch        : UBAM JSC Tên viết tắt            : CKOT Trụ sở chính           : Khu Tân Lập II, phường Phương Đông, thành phố Uông […]