Category Archives: Các đề tài khoa học

Máy xúc lật hông mini loại gầu từ (0,09 -> 0,12)

TT Tên gọi Đơn vị Thông số kỹ thuật Ghi chú ML-01-0.3 ML-01-0.15 ML-01-0.12 ML-01-0.09 1 Năng suất max m³/h 22,1 12,9 8,1 7,1 2 Cỡ hạt vật liệu mm <400 <300 <300 <300 3 Kích thước (DxRxC) mm 3676x 1150x 1980 2690x1000x1700 2860x820x1469 2814x750x1000 4 Dung tích gầu m³ 0,3 0,15 0,12 0,09   […]

Máy xúc lật hông mini loại gầu từ (0,15 -> 0,3)

TT Tên gọi Đơn vị Thông số kỹ thuật Ghi chú ML-01-0.3 ML-01-0.15 ML-01-0.12 ML-01-0.09 1 Năng suất max m³/h 22,1 12,9 8,1 7,1 2 Cỡ hạt vật liệu mm <400 <300 <300 <300 3 Kích thước (DxRxC) mm 3676x 1150x 1980 2690x1000x1700 2860x820x1469 2814x750x1000 4 Dung tích gầu m³ 0,3 0,15 0,12 0,09   […]